Vejledning i relaksation

 1. Start med at registrere navne og adresser på ejerne af samtlige lejligheder i ejendommen.
 2. Indsaml og registrer herefter alle data om samtlige pantebreve, der er tinglyst i ejendommen. De fleste er pantebreve til sikkerhed for realkreditlån, herefter kommer private pantebreve og ejerpantebreve, der enten ligger til sikkerhed for et pengeinstitutlån eller til sikkerhed for betaling af fællesudgifter til ejerforeningen. Endelig er der nogle få skadesløsbreve typisk til sikkerhed for betaling af ejendomsskat.
 3. Vejled bestyrelse med flere om fordele og ulemper ved at lade vedtægterne tinglyse pantstiftende og aflyse ejerpantebrevene i stedet for den nuværende sikkerhed til ejerforeningen.
 4. Udfærdig allonge, der skal tinglyses som relaksationspåtegning.
 5. Vejled ejerne om muligheden for at omlægge eventuelle højt forrentede pantebreve til realkreditlån således at antallet af pantebreve bliver mindre.
 6. Sørg for at ejerpantebreve til ejerforeningen enten bliver aflyst eller at der tinglyses relaksationspåtegninger på dem alle.
 7. Udsend breve til private panthavere med besked om hvordan de tinglyser relaksationspåtegningerne og sørg for afregning af deres omkostninger.
 8. Udsted en løs erklæring for alle realkreditlån og sørg for deres underskrift af samme og send den til tinglysning med en tinglysningsgenpart pr. pantebrev.
 9. Udsend orientering til alle ejere om at de ikke må foretage omprioritering uden først at kontakte den der står for relaksationspåtegningerne  således at de får de rigtige erklæringer med i de nye pantebreve.
 10. Undersøg hvilke lejligheder som er sat til salg.
 11. Udsend vejledning til de berørte ejendomsmæglere og de advokater, som skal berigtige handlerne, så de får de rigtige erklæringer med i skøder og pantebreve.
 12. Kontakt Tinglysningsafdelingen for at koordinere de mange tinglysninger.
 13. Undersøg om der er pantebreve som er bortkommet og sørg i givet fald  for at de bliver mortificeret.
 14. Tinglys den nye opdeling af ejerlejlighederne
 15. Tinglys nye vedtægter med ændrede fordelingstal.

Comments are closed.