Tinglysning er den offentlige registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder over fast ejendom, andelsboliger, biler mv., løsøre og ægtepagter.
Tinglysning kan være en betingelse for, at rettigheden er gyldig og beskyttet.

(fra www.tinglysning.dk)

I dag foregår al tinglysning digitalt via internettet. Det vil sige, at underskrivning af dokumenter sker via ens digitale signatur, fx NemID.
Jeg sørger for, at tinglysningen af de enkelte dokumenter i en sag sker hurtigt og sikkert.

Posted on | Comments Off