Ordbog

Relaksation stammer fra det latinske ord ”relaxatio”, der betyder lettelse eller afslappelse.

En relaksationspåtegning er en påtegning eller tilføjelse til et pantebrev med pant i fast ejendom, hvor panthaver accepterer, at en del af den pantsatte ejendom udgår af pantet.

Comments are closed.