Om MEDVIRK

MEDVIRK er ejet af Ivar Tønnesen.

Jeg har arbejdet med relaksationer i forbindelse med ændringer i arealer i ejendomme siden 2002.
I dag sker alle tinglysninger, også relaksationer, digitalt, og det betyder, at man kan spare en mængde tid, fordi man er uafhængig af papirforsendelser og postforsendelser. Jeg arbejder derfor 24/7.

Lidt om mig og min måde at arbejde på:
Jeg arbejder til daglig med systemoptimering i firmaet TIA, der leverer software til forsikringsselskaber over hele verden. Min primære opgave er at servicere kunderne og hjælpe dem med at tilpasse  og forbedre systemerne.
Mine evner inden for grundighed, logistik og systematisk tankegang er også kompetencer, jeg bruger, når jeg går i gang med en relaksationsopgave.

Omfanget af en relaksationssag:
Her følger et eksempel på omfanget af en typisk relaksationssag:

Der skal ske en omfordeling af arealet i en ejerlejlighedsforening bestående af 120 lejligheder.
Til sammen er der i de 120 lejligheder ca. 600 forskellige panthæftelser, som alle skal have en ny påtegning om, at arealet i lejlighederne ændres.
I forbindelse med hver panthæftelse kan der være alt fra 10-30 henvendelser/kontakter til forskellige parter: ejeren, måske bestyrelsen eller administrator, banken eller kreditforeningen, m.fl.

Jeg holder tæt kontakt til kunden, som gennem jævnlige rapporter kan holde sig præcist opdateret med forløbet, der kan strække sig over flere måneder.

Læs under referencer, hvad mine kunder siger om mig.

Comments are closed.